Arrangement 20120401 - Flyktningerennet
Arrangør Flyktningerennet AS
Dato 01.04.2012
23:10:05 - Følg løper funksjonen ble litt forvirrende da en mellomtid utgikk, men listene er korrekte!
12:30:01 - Mellomtid på Muruhatten utgår
12:29:41 - Velkommen til Flyktningerennet!
Norsk   English